Bất Động Sản Chiếm Tỷ Trọng Ngày Càng Lớn trong Nền Kinh Tế Việt Nam

Theo công bố của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, quy mô ngành bất động sản Việt Nam có thể lên tới 22% tổng tài sản của toàn nền kinh tế vào năm 2020-2030.

  

Chiều 5/1, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và Khuyến nghị chính sách”. Ảnh: Phan Anh

Chiều 5/1, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và Khuyến nghị chính sách”. Ảnh: Phan Anh

Quy mô của ngành bất động sản ngày càng tăng

 Theo nhóm nghiên cứu học thuật này, quy mô tài sản bất động sản của Việt Nam có thể lên tới 22% tổng tài sản của toàn nền kinh tế trong giai đoạn 2020-2030.

 


Cụ thể, đến năm 2020, bất động sản chiếm 20,8% (205,26 tỷ USD / 986,82 tỷ USD) trong tổng tài sản của nền kinh tế chung; Năm 2025 là 21,2% (462,7 tỷ USD / 2183,09 tỷ USD) và đến năm 2030 là 22% (1232,29 tỷ USD / 5601,31 tỷ USD).

 Về giá trị gia tăng của ngành bất động sản vào các năm 2020, 2025 và 2030, dự báo giá trị gia tăng của ngành bất động sản năm 2020 ước đạt 484,9 nghìn tỷ đồng (20,89 tỷ USD), chiếm 7,70% GDP. .

 Đến năm 2025, giá trị ngành này ước tính đạt 1.249,8 nghìn tỷ đồng (53,84 tỷ USD), chiếm 9,72% GDP; ước tính đạt 3.428,7 nghìn tỷ đồng (147,71 tỷ USD) vào năm 2030, chiếm 13,6% GDP.

 

Nhóm nghiên cứu tính toán theo nghĩa rộng hơn và ISIC cho rằng đóng góp của thị trường bất động sản vào GDP năm 2019 là 7,62%, cao hơn mức 4,51% mà Tổng cục Thống kê công bố.

 

Có thể thấy, chưa tính đến bất động sản gián tiếp ngành xây dựng, tỷ trọng đóng góp của bất động sản cũng vào khoảng 10,49% GDP (năm 2019).

 Khi yếu tố vốn là đất thì đóng góp của bất động sản (bao gồm bất động sản mở rộng + bất động sản theo ISIC năm 2019) là 13,6% GDP.

 Tác động tích cực đến nhiều thành phần kinh tế

 Khi yếu tố vốn là đất thì đóng góp của bất động sản (bao gồm bất động sản mở rộng + bất động sản theo ISIC năm 2019) là 13,6% GDP.

Tỷ trọng bất động sản trong tổng giá trị gia tăng của khu vực kinh tế giai đoạn 2016-2020 khoảng 14,88%. Hình: Phan Anh

Với khả năng mở rộng tới hơn 40 lĩnh vực chính khác của nền kinh tế, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến xây dựng, sản xuất, du lịch, lưu trú - khách sạn và tài chính - ngân hàng ..., chủ đề đã chứng minh rằng:

 

Nếu nhu cầu cuối cùng của ngành bất động sản mở rộng tăng thêm 1 tỷ đồng, nó sẽ thúc đẩy giá trị sản lượng của các ngành còn lại lên 0,772 tỷ đồng và lan tỏa đến giá trị gia tăng là 0,191 tỷ đồng. Theo ISIC, ngành bất động sản tăng thêm 1 tỷ đồng cho nhu cầu cuối cùng, sẽ kích thích lan tỏa đến giá trị sản lượng 0,402 tỷ đồng và giá trị gia tăng 0,12 tỷ đồng.

 

Đặc biệt, theo ISIC, năng suất lao động của ngành bất động sản cao gấp khoảng 10 lần năng suất lao động chung của nền kinh tế (theo khảo sát của TCTK).

 

Theo nghiên cứu này, nếu giá trị sản xuất của lĩnh vực bất động sản thay đổi 10% thì GDP sẽ giảm 1.247%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 0,861%, tiếp theo là các ngành: nông, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 0,366%). du lịch (giảm 0,352%); Các dịch vụ khác (chiết khấu 0,348%)…

 Bên cạnh đó, ngành bất động sản cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hút và gia tăng lực lượng lao động.

Theo báo laodong